Capture.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ”-2

Онцгой байдлын газраас авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа болон иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэж байгаа…