“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр”-т Онцгой байдлын албан хаагчид оролцоо.

71375750_929276980783807_2049251973504434176_n.jpg

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8.4.1, 8.4.5 заалтын дагуу Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон байгууллагуудын удирдлагуудын нэгдсэн шуурхай дээр тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын албан хаагчид “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр”-ийг зохион байгууллаа.
Онцгой байдлын албаны хаагчид маань Зуунмод голын гүүрнээс урагш гол дагуу ОБГазрын хашаа хүртэлх зам талбайг цэвэрлэлээ.

scroll to top