“Аюулгүй амьдрах ухаан” дадлага, сургууль зохион байгууллаа

71586361_932357507142421_6786937665083146240_n.jpg

Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын албан хаагчид болон өсвөрийн аврагч клубын сурагчид хамтран “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сум дахь “Хүмүүн ахлах” сургуулийн багш сурагчдад аюулгүй амьдрах ухаан, учирч болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг эзэмшүүлэх, мэдлэг чадвар, дадал олгох зорилгоор “Аюулгүй амьдрах ухаан” сэдвийн хүрээнд тухайн байгууллагад гэнэтийн болзошгүй гамшиг осол, газар хөдлөлтийн үед хэрэгжүүлэх дадлага сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтанд нийт 19 бүлгийн 593 хүүхэд хамрагдаж гамшиг ослын үед өөрт байх матералыг хэрхэн зөв ашиглаж хэрэглэж болох тухай дадлага сургуулийг сонингоор аяга хийж тайлбарлан үзүүллээ.

scroll to top