ТАНХИМЫН БОЛОН ТАРХАЛТЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

20200806_120620-scaled.jpg
       Аймгийн Прокурорын газрын албан хаагчдад "Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх" танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

       Мөн сургалтын үеэр Гал түймэр унтраах аврах 24 дүгээр ангийн алба хаагчидтай хамтран  тус газарт  тархалтын сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд   гал унтраагуул ашиглах заавар зөвлөмжийг өгч, гал унтраагуулаар дадлага сургалт хийлээ.

ЗӨВ ХЭВШЛИЙГ ДАДАЛ БОЛГОЁ

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top