ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДСЭЭР БАЙНА

photo_2021-08-31_11-38-44.jpg

Онцгой байдлын газрын гадна, дотно өнгө үзэмжийг сайжруулах, алба хаагчдад ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлан алба хаагчид гадна, дотно тохижилтын ажлыг эхлүүлээд байна.

ЭРСДЭЛГҮЙ АМЬДРАЛ
ЭНГИЙН ДАДЛААС ЭХЭЛНЭ

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top