ХЯНАЛТЫН ЦЭГТ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ ТААТАЙ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

photo_2021-09-23_17-30-11.jpg

Замын шалган нэвтрүүлэх хяналтын цэгт үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдын ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хөдөлгөөнт хяналтын байрыг Онцгой байдлын газрын алба хаагчид өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр бий болгож холбогдох газруудад байрлуулаад байна.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top