Алба хаагчид 102 иргэний амь нас, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 1,4 тэрбум төгрөгний эд хөрөнгийг авран хамгааллаа

IMG_20211228_163104_019.jpg

Онцгой байдлын байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэн Төв аймгийн хэмжээнд тохиолдсон нийт 117 удаагийн гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн дуудлага, мэдээллээр Онцгой байдлын алба хаагчид 102 иргэний амь нас, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 1,4 тэрбум төгрөгний эд хөрөнгийг авран хамгаалсан байна.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top