ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮНГЭЭР ДЭД БАЙРАНД ШАЛГАРЛАА

FB_IMG_1647059809122.jpg

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны “Хүний хөгжил-Эрүүл мэндийг дэмжих” урианы жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд салбар дундын оролцоо, иргэд, олон нийтийг оролцоог нэмэгдүүлэн, удирдлага зохион байгуулалтаар бүрэн хангаж, хүн амын хөгжил, эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн олон тал ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэн урианы жилийн хүрээнд зарласан болзолт уралдаанд Онцгой байдлын газрын хамт олон аймгийн агентлаг, байгууллагаас үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнгээр шалгарч “ДЭД”байр эзэллээ.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top