БАГШ, АЖИЛЧИД МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЛЭЭ

received_442797900938340.jpeg

Онцгой байдлын газрын ангиллын сургалтын хуваарийн дагуу гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, цэцэрлэгийн орчинд хүүхдэд үзүүлэх анхны тусламж сэдвээр аймгийн Төв Аймаг Улаан Загалмай хороотой хамтран Унагалдайн андууд цэцэрлэгийн багш, ажилчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа.
Тус сургалтад 17 багш, ажилчид хамрагдаж, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмж тэдгээрийн ашиглалтын талаарх мэдлэгээ дээшлүүллээ.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top