СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

FB_IMG_1651199006762.jpg

Зөвийг хэвшүүлье арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, ажилчдыг гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, цэцэрлэгийн орчинд хүүхдэд үзүүлэх анхны тусламжийн мэдлэг олгох сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.

Аймгийн Төв Аймаг Улаан Загалмай хороотой хамтран Зуунмод сум дахь “Ирээдүй цэцэрлэг”-ийн багш, ажилчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top