ЗӨВИЙГ_ХЭВШҮҮЛЬЕ

FB_IMG_1651199123522.jpg

Ирээдүй цэцэрлэгт

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхэд, багачуудад гал түймэр, ахуйн хүрээний ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох танхимын сургалтыг аймгийн Улаанзагалмайн хороотой хамтран Зуунмод сум дахь “Ирээдүй цэцэрлэг” дээр зохион байгуулж явууллаа.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top