БАГШ<em>АЖИЛЧДАД</em>МЭДЛЭГ ОЛГОЛОО

FB_IMG_1651375394098.jpg

Онцгой байдлын газрын ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Төв Аймаг Улаан Загалмай хороотой хамтран сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, ажилчдад болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, цэцэрлэгийн орчинд үзүүлэх анхны тусламж сэдвээр танхимын сургалтыг шат дараатайгаар зохион байгуулж байна.
Энэ удаагийн сургалтад амйгийн тэргүүний “Хүмүүн цогцолбор&#8221; цэцэрлэгийн багш, ажилчид хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүллээ.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top