БАГШ, АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

photo_2022-10-14_15-48-33.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдрийн хүрээнд Зуунмод сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах, бага, дунд ангийн багш, Зуунмод сум дахь политехник коллежийн багш, ажилчдад гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох танхимын сургалтыг зохион байгуулж явууллаа.


Тус сургалтыг зохион байгуулснаар багш нараар дамжуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад болон оюутан залууст гамшгаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох зорилготой юм.
Сургалтад нийт 100 гаруй багш ажилчдыг хамрууллаа.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top