АЛБА ХААГЧИД “МОНГОЛ БИЧИГ”-ИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

IMG_7047.jpg

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны “Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 48 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2020 оны “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 96 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III”, “Монгол хэлний тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хүмүүн цогцолбор сургуулийн монгол хэл, бичгийн багштай хамтран алба хаагчид үндэсний бичгийн мэдлэг олгох сургалтад хамрагдаж байна.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top