АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

photo_2022-11-17_17-01-07.jpg

Онцгой байдлын газраас жил бүр алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд алба хаагчдын өрхийн хэрэгцээнд хэрэглэгдэх хүнс, түлээ нүүрсний асуудлыг шийдэрлэн өгдөг.

2019 онд Онцгой байдлын газраас байгууллагын алба хаагчидтай хамтран малжуулах төслийг хэрэгжүүлж, энэ жилийн хувьд төсөлд хамрагдсан алба хаагчид төслийн үр шимээ хүртэж, өөрийн өрхийн хэрэгцээнд хэрэглэх өвлийн идшээ бэлтгэлээ.

Мөн галлагаатай гэр, байшинд амьдардаг алба хаагч тус бүрт байгууллагын зүгээс түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ.

ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top