received_490812709498419.jpeg

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтан, алба хаагчдад Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн…

-1.jpg

ЗӨВИЙГ_ХЭВШҮҮЛЬЕ

Эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулагдаж байгаа “Зөвийг хэвшүүлье” арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сум дахь “Бүжинхэн”…

IMG_20220421_102214_610.jpg

ӨНЖМӨЛ ШАР ӨВСИЙГ ШАТААХГҮЙ БАЙЖ, БОЛЗОШГҮЙ ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛНЭ ҮҮ!!!

Мөнгөнморьт сумын Жаргалант багийн “Дунд хориуд” гэдэг газар 2022.04.18-ний өдөр иргэн Э өөрийн санамсар болгоомжгүй байдлаас өвөлжөөнийхөө ойролцоох өнжмөл шар…

-1.jpg

МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ОЮУТАН СУРАГЧДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭДЛЭГ ОЛГОЛОО

Зуунмод, Баянчандмань, Эрдэнэ сумдын Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан, сурагчдад гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох танхимын сургалтыг…

IMG_20220414_154528_507.jpg

БОГ МАЛЫН МЯЛЗАН ӨВЧНИЙ ШИНЖ ТЭМДЭГ

Вирусын хоруу чанар, амьтны төрөл, үүлдэр, хавсарсан халдвар зэргээс шалтгаалан эмнэлзүйншинж тэмдгийн илрэл, өвчлөл, хорогдол янз бүр байна. Ихэвчлэн цочмог…